การประชุมการยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษาที่เทศก์ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: