ประเมินความสามารถด้านการอ่าน

 9 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) กิจกรรมสร้างคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ ตามแนว RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะกรรมการจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ ตามแนว NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: