จิตอาสา

14 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.โรงเรียน คณะครู/บุคลากรโรงเรียนรัฐราษฎรบำรุง และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ วัดพระธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุเก่าแก่ของหมู่บ้านนาแหลม ต.ทุ่งกวาว  อ.เมือง จ.แพร่  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร โดยร่วมกันทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช เศษขยะใบไม้แห้ง ปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณวัดพระธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นโบราณสถานมีโบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อให้เกิดความภูมิใจและหวงแหนในศิลปกรรมของชาติสืบไป

รูปภาพ: