ประชุม Zoom การจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณรายจ่าย

16 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการ และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: