ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ดอนชุมปลูกป่า

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม คณะครู นักเรียน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ "ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี" ณ ป่าชุมชนบ้านดอนชุม

นิทรรศการพัฒนาศักยภาพ....

นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ สพป.แพร่ เขต 1 จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ,กาซ้อง-ปทุม,วัดเหมืองค่า ,รัฐราษฎร์บำรุง,บ้านนาแหลม และบ้านนาจักรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเหมือง  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.แพร่

ทัศนศึกษา

นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผอ.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุงและคณะครูนำนักเรียนทัศนศึกษาแก่งเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่ยม, อุทยานลิลิตพระลอ, วัดพระธานหนองจันทร์,ฝายแม่ยม  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงในการเรียนรู้

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงรียนรัฐราษร์บำรุง

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกติดตามการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนรัฐราษร์บำรุง โดยมี นายอนุสร พรมลังกา ผอ.โรงรียนรัฐราษร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูโรงรียนรัฐราษร์บำรุง เข้ารับการอบรมฯ

มัคคุเทศก์น้อย

มัคคุเทศก์น้อย ร.ร.บ้านดอนชุม ได้นำคุณตาคุณยาย เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนบ้านดอนชุม และพร้อมมอบรองเท้าผ้าใบให้กับนักเรียนคนละ  1คู่ เพื่อเอาไว้สวมใส่ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557 มี นายพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์ เป็น ผอ.ร.ร.

จัดกิจกรรมอำลา

นายหอมแต่ง อ่องลออ ผอ.โรงเรียนบ้านในเวียงและคณะครู จัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่จบการศึกษา โดยมีนายนพ ศิวิลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน และมีนายวรท รัตนบุรีวงศ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ให้เกียรติร่วมงาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน