ดอนชุมพานักเรียนไปวัด

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) และคณะครู จัดกิกรรม วันพระพานักเรียน เข้าวัด (แรม ๘ ค่ำเดือน ๑๐)  รับศีล นั่งสมาธิ สร้างปัญญา ที่วัดแม่ยางตาล เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้แห่งคุณค่าอนันต์ และเข้าชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "บ้านตุงดอกข้าว ดอกไม้ล้านนา"

รูปภาพ: