อบต.น้ำเลาสนับสนุน

นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ กล่าวรายงานต่อ นายทองห่วน สุปัญญา รอง นายก อบต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ งบประมาณสนับสนุนโดย อบต.น้ำเลา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

รูปภาพ: