แม่ยางตาลรักษาศีล ๕

ว่าที่ ร้อยตรี พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.แม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) โรงเรียนบ้านหนองเจริญ และคณะครูร่วมสนับสนุนโครงการแพร่รักษาศีล ๕ ในวันพระ โดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ

รูปภาพ: