วันสันติภาพสากลและมอบวุฒิบัตร ครู D.A.R.E."

โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรร้องกวางร่วมจัดกิจกรรมกระทำพิธีอ่านสาร เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนตามโครงการครู D.A.R.E. มี นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ เป็น ผอ.ร.ร.(๑๙ กันยายน ๒๕๕๗)

รูปภาพ: