ทัศนศึกษา

นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผอ.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุงและคณะครูนำนักเรียนทัศนศึกษาแก่งเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่ยม, อุทยานลิลิตพระลอ, วัดพระธานหนองจันทร์,ฝายแม่ยม  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงในการเรียนรู้

รูปภาพ: