นิทรรศการพัฒนาศักยภาพ....

นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ สพป.แพร่ เขต 1 จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ,กาซ้อง-ปทุม,วัดเหมืองค่า ,รัฐราษฎร์บำรุง,บ้านนาแหลม และบ้านนาจักรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเหมือง  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.แพร่

รูปภาพ: