อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงรียนรัฐราษร์บำรุง

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกติดตามการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนรัฐราษร์บำรุง โดยมี นายอนุสร พรมลังกา ผอ.โรงรียนรัฐราษร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูโรงรียนรัฐราษร์บำรุง เข้ารับการอบรมฯ

รูปภาพ: