ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

จัดสรรงบซ่อมแซม ปรับปรุง

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแลช่วยเหลือกลุ่มนโยบายและแผน

เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

มอบจักรยาน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะผู้บริหารโรงเรียนรับมอบจักรยาน จำนวน ๒๒ คัน ให้กับนักเรียนเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อ.สอง จาก นายพัฒน์พงษ์  พงษ์นวล นายกสโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรลีโอแพร่และคณะ เนื่องในวันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ ๓ ณ เทศบาลเมืองแพร่ เป็นเงิน ๔๘,๔๐๐ บาท 

ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯแพร่คนใหม่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว นายสุกิจ  ยาพรม นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑  นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 

ช่วยเหลือ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ปกครองพิการ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสุกิจ  ยาพรม นายกนก  อยู่สิงห์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.ปแพร่ เขต ๑ น.ส.กัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.ดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และคณะครู ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง

อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

การเรียนการสอนประวัติศาสตร์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ กล่าวรายงาน

ทางไกลผ่านดาวเทียม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก  อยู่สิงห์  นายสมศักดิ์  อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะฯ ประชุมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่เขต ๑

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน