จิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุเจดีย์นาแหลม

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คณะครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุเจดีย์" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด "วัดพระธาตุเจดีย์" ซึ่งเป็นวัดเก่แก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านนาแหลม และเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในศิลปกรรมของชาติสืบไป

รูปภาพ: