ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงาน DLTV และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ เจ้าหน้าที่ ICT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต Digital Light Box ของโรงเรียนบ้านในเวียง กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลได้ตามปกติ โดยมี นายสุรพล แก้วติน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียงและคณะครูอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: