ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดแพร่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดแพร่  ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   แพร่ เขต 1 โดยมี  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุม.

รูปภาพ: