เยี่ยมห้วยฮ่อม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม มี นายเมทะวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.นำเยี่ยมชม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗  เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ผลการทดสอบ O-Net

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-Net ของเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเร่งด่วน(ภายใน ๒ เดือน) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

มอบหนังสือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับมอบหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ มอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ได้รับการสนับสนุนจาก นายนเรศ  แสนมูล กรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

มอบรางวัลการแข่งขัน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบรางวัลการแข้งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับภาคเหนือ ให้แก่ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โดยมี นายวิฑูรย์  สินธุวงค์ เป็น ผอ.ร.ร.

มอบรถยนต์/จักรยานยนต์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบรถยนต์ราชการและรถจักรยานยนต์ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed