กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

27 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 และหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 310 คน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน โรงเรียนบ้านวังช้าง โรงเรียนบ้านบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนบ้านดอนชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน หลังจากวัดพระธาตุช่อแฮเสร็จสิ้นการจัดงานมหกรรมวัฒธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

รูปภาพ: