วางแผน ซักซ้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ

23 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการนิเทศและซักซ้อมการประเมินและคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ พร้อมทั้งการประเมิน คงสภาพห้องเรียนคุณภาพต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อรับรางวัลในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 18 ธันวาคม 2562

18 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้ประชุมทีมบริหารเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานสำคัญต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สุด

รับนักเรียนระดับจังหวัด

17 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดแพร่ ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2562

17 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด

พิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

17 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่วมกับ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม อกศจ.

16 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2562 ร่วมกับคณะกรรมการ อกศจ.แพร่ ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายทองปอนด์ สาดอ่อน ประธานอนุกร

เยี่ยมบ้านนักเรียน

16 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกติดตาม เยี่ยมบ้าน และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ให้กับ ด.ญ.กานดา นันต๊ะยานา "น้องยิ้ม" นักเรียนั้ ม.3 รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่เรียนดีแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน โดยมี น.ส.มุกดา สะเอียบคง ผอ.โรงเรียนชุมชนหนุนเหนือ ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผอ.รร.บ้านทุ่งแค้ว และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสองให้การสนั

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed