จิตอาสาปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่

26 พฤษภาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ (Kick off) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดพระธาตุอินแขวน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิด

รูปภาพ: