รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

2 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เพื่อรับนโยบายจาก สพฐ.นำมาสู่การปฏิบัติ

รูปภาพ: