ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการตรวจ ติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลแพร่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอน จัดการสอนแบบ On site และสลับชั้นเรียนตามบริบทของนักเรียและสถานศึกษา

รูปภาพ: