ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ

1 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจ ติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอน จัดการสอนแบบ On site และสลับชั้นเรียนตามบริบทของนักเรียและสถานศึกษา โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ

รูปภาพ: