ตรวจสอบการให้ค่าคะแนนฯ การย้าย

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

กรีฑาสี "ดอกบัวเกมส์"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนอนุบาลแพร่ ประจำปี 2561 "ดอกบัวเกมส์" ณ สนามกีฬาบ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน และได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก รอง ผอ.โรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อคำ อนันชัย อายุ 79 ปี คุณพ่อของ นายบรรหาร อนันชัย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ณ ฌาปนสถานบ้านลู อ.สอง จ.แพร่

ประชุมทางไกล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนสาขา และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.แพร่ เขต 1

รับพรตรุษจีน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 รับคำอวยพรจาก ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 6/2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Video Conference Room สพป. แพร่ เขต 1

ประชุมกรรมการประเมินความสามารถการอ่านฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2560 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ศูนย์ย่อยยมเหนือและสองฝั่งสามัคคี ณ ห้องประชุมยมหิน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐา

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed