เอกสารสำนักงาน

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ในระบบช่วยเหลือนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Scan Tool ในระบบช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารบรรยายลดการเผาป่า

เอกสารบรรยายลดการเผาป่า ในวันที่ 28 ก.พ.57

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง รายละเอียด
 

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 ก.พ.2557 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 ก.พ.2557 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 รายละเอียด

แจ้งเรื่อง ผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และป.6 รอบที่ 2

แจ้งเรื่อง ผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และป.6 รอบที่ 2 ดาวน์โหลด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นกที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่2) ฉบับสมบูรณ์

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน