แจ้งเรื่อง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

แจ้งเรื่อง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ http://sobphrae1.wordpress.com/

สิ่งที่แนบมาด้วย: