ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วางหรีดเคารพศพ

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพ คุณแม่หนิม เตชวงศ์ คุณแม่ ผอ.ประมวล เตชวงศ์ ผอ.รร.บ้านแม่คำมี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านหนองน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

มอบทุนท่าวะ

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผอ.รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นำคณะครู นักเรียน สภานักเรียน รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง และได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และยางรถยนต์พร้อมทั้งช่วยจัดทำสนามเด็กเล่น bbl ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าวะ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายพีระวัฒน์ ดีพอ รักษาการ ผอ.รร.บ้านท่าวะ เป็นผู้รับมอบ

ติดตามเด็กพิเศษ

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง จากสพฐ. นำโดยนางสาวอนงค์  ผดุงชีวิตและคณะ

มอบอุปกรณ์กีฬา

นายสานิตย์  สุขโข   ผอ.รร.บ้านนาแหลม และคณะครู รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก นายมังกร บุตรชา ผญบ..หมู่ ๒ นายสมฤทธิ์ สุขมี ผญบ.หมู่ ๓ นาง บรรจง หมั่นงาน ผญบ.หมู่ ๖  ตำบลทุ่งกวาว  ร.ร.บ้านนาแหลม เพื่อ ให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

ศึกษานอกสถานที่

นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง และคณะครูได้นำนักเรียนชั้น  ป.๑ – ป. ๖  มาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ศิลปะเงี้ยว(ไทยใหญ่)สวยงามมาก พิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่

ค่ายวิทยาศาสตร์เบญจมิตร

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่เขต ๑ เป็นประธานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร  ณ โรงเรียนบ้านเวียง อ.ร้องกวาง มี นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กล่าวรายงาน 

โรคช่องปาก

นายพรศักดิ์  ทานะขัน ผอ.รร. วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)คณะครูและบุคลากรฯ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-ป.๖ เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังโรคช่องปาก โดยมี ผอ.รพ.สต.ป่าแมตและคณะวิทยากรฯให้ความรู้ ฝึกทักษะการรักษาฟันให้กับนักเรียน

วิทยาศาสตร์น้อยผานางคอย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เครือข่ายการศึกษาผานางคอย อ.ร้องกวาง

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร มีนายสมภพ  มุ้งทอง ประธานเครือข่ายฯกล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่

กรรมการพื้นฐานขอบคุณ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.รัฐราษฎร์บำรุง นำโดย  นายประกิจ  สุภาผล นายกเทศบาลตำบลทุ่งกวาว และนายสมหมาย  ศรีใจ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน