ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

มอบทุนท่าวะ

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผอ.รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นำคณะครู นักเรียน สภานักเรียน รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง และได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และยางรถยนต์พร้อมทั้งช่วยจัดทำสนามเด็กเล่น bbl ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าวะ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายพีระวัฒน์ ดีพอ รักษาการ ผอ.รร.บ้านท่าวะ เป็นผู้รับมอบ

ติดตามเด็กพิเศษ

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง จากสพฐ. นำโดยนางสาวอนงค์  ผดุงชีวิตและคณะ

มอบอุปกรณ์กีฬา

นายสานิตย์  สุขโข   ผอ.รร.บ้านนาแหลม และคณะครู รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก นายมังกร บุตรชา ผญบ..หมู่ ๒ นายสมฤทธิ์ สุขมี ผญบ.หมู่ ๓ นาง บรรจง หมั่นงาน ผญบ.หมู่ ๖  ตำบลทุ่งกวาว  ร.ร.บ้านนาแหลม เพื่อ ให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

ศึกษานอกสถานที่

นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง และคณะครูได้นำนักเรียนชั้น  ป.๑ – ป. ๖  มาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ศิลปะเงี้ยว(ไทยใหญ่)สวยงามมาก พิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่

ค่ายวิทยาศาสตร์เบญจมิตร

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่เขต ๑ เป็นประธานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร  ณ โรงเรียนบ้านเวียง อ.ร้องกวาง มี นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กล่าวรายงาน 

โรคช่องปาก

นายพรศักดิ์  ทานะขัน ผอ.รร. วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)คณะครูและบุคลากรฯ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-ป.๖ เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังโรคช่องปาก โดยมี ผอ.รพ.สต.ป่าแมตและคณะวิทยากรฯให้ความรู้ ฝึกทักษะการรักษาฟันให้กับนักเรียน

วิทยาศาสตร์น้อยผานางคอย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เครือข่ายการศึกษาผานางคอย อ.ร้องกวาง

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร มีนายสมภพ  มุ้งทอง ประธานเครือข่ายฯกล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่

กรรมการพื้นฐานขอบคุณ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.รัฐราษฎร์บำรุง นำโดย  นายประกิจ  สุภาผล นายกเทศบาลตำบลทุ่งกวาว และนายสมหมาย  ศรีใจ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครู นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุพรรณบุรี 

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน