ติดตามลดเวลาเรียนบ้านสุพรรณ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางวิไลวรรณ ดังก้อง นางทองสุข สุคันธมาลา นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นางฉัตรชนก ตันมา ศน.สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.บ้านสุพรรณ โดยมี นายทวี มะทะ ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: