นิเทศติดตามบ้านห้วยม้า

นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 น.ส.สุมาลี ถิ่นสิทธิ์ นายพิพัฒน์ ใจภักดี นางฉัตรชนก ตันมา ศน.สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านห้วยม้า โดยมี นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: