ติดตามเด็กพิเศษ

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง จากสพฐ. นำโดยนางสาวอนงค์  ผดุงชีวิตและคณะ

รูปภาพ: