มอบอุปกรณ์กีฬา

นายสานิตย์  สุขโข   ผอ.รร.บ้านนาแหลม และคณะครู รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก นายมังกร บุตรชา ผญบ..หมู่ ๒ นายสมฤทธิ์ สุขมี ผญบ.หมู่ ๓ นาง บรรจง หมั่นงาน ผญบ.หมู่ ๖  ตำบลทุ่งกวาว  ร.ร.บ้านนาแหลม เพื่อ ให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

รูปภาพ: