บ้านร้องกวางรับมอบรถตู้

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายกนก อยู่สิงห์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เป็นตัวแทนในการส่งมอบรถยน์ตู้ รับ – ส่ง นักเรียน ที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. ณ สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อใช้รับส่งนักเรียน โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) เป็นผู้รับมอบ

รูปภาพ: