ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดโครงการกิจกรรมสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิต  สพป.แพร่ เขต ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน -๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕,๖ ณ สระว่ายน้ำ ร.ร.อนุบาลร้องกวาง เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนว่ายน้ำเป็น  รู้จักและสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือประสบเหตุทางน้ำได้ 

 
 
 

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิต  สพป.แพร่ เขต ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑,๒ ณ สระว่ายน้ำ ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนว่ายน้ำเป็น  รู้จักและสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือประสบเหตุทางน้ำได้

วันนเรศวร

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายสมศักดิ์ อภัยกาวีรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลสมเด็จนเรศวร สพป.แพร่เขต ๑

มอบเงินช่วยเหลือ

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผอ.ร.ร.บ้านคุ้ม นายสุวัฒน์ชัย ยากองโค  ผอ.ร.ร.บ้านวังดิน คณะครูและเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานศพนักเรียน ร.ร.บ้านคุ้ม ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ พร้อมมอบเงินสมทบ ณ บ้านขุนสถาน 

เปิดค่ายอังกฤษขยายโอกาส

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดค่ายอังกฤษแบบเข้มสู่อาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน มี  นางทรงศรี นันทะไสย นางภัทราพร  โป่งเส็ง นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นางภนิดา ทองประไพ น.ส.เยาวมาลย์ อินกัน เป็นวิทยากร 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายอ่วน ม้ายอง ซึ่งเป็นคุณพ่อ  ของนางขวัญเรือน ยะกะจาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านวังหงส์ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านวังหงส์ 

รดน้ำพระเถรานุเถระ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ จาก พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed