ลงพื้นที่ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัย

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีที่มีนักเรียน
รวมเป็นศูนย์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: