ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: