การประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: