ร่วมประชุม Video Conference โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพิพัฒน์ ใจภักดีผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Video Conference โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน ในความรับผิดชอบของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: