ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565

7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชม
การถ่ายทอดสด “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565“ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ผ่านช่องทางออนไลน์
ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: