เอกสารสำนักงาน

แจ้งเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

แจ้งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ (ฉบับสมบูรณ์)

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 31 ม.ค.2556 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

แจ้งเรื่อง อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสพป.แพร่ เขต 1

แจ้งอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสพป.แพร่ เขต 1 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯและผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งฯเข้ารับการอบรม ตามหนังสือ ศธ 04106/ว378

แจ้งเลื่อน ประชุมคณะกรรมการ o-net จากวันที่ 30 ม.ค.57 ไปเป็นวันที่ 3 ก.พ.57

แจ้งเลื่อน การประชุมคณะกรรมการ o-net จากวันที่ 30 ม.ค.57 ไปเป็นวันที่ 3 ก.พ.57

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2557 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 12/2556

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 27 ธ.ค.2556 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน