แจ้งเรื่อง การประชุมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยให้ท่านแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๖ พ.ค.๕๗

เรื่อง การประชุมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวมเอกชน สพป.แพร่ เขต ๑ ได้กำหนดจัดอบรมในวันที่ ๙-๑๑ พ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยให้ท่านแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๖ พ.ค.๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: