ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

บ้านวิทย์ฯ สองฝั่งสามัคคี-ยมเหนือ

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี และกลุ่มเครอข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง จ.แพร่

บ้านวิทยาศาสตร์น้อยพญาพล

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ หอประชุม รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสง่า หมอนเขื่อน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผอ.รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ผานางคอย

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นายอาทิตย์ พัฒนาสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชม ค่ายเทศกาลบ้านวิทยาศาตร์น้อย ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับรากฐานของเด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย และครูปฐมวั

แข่งขันประกวดกล่าวคำอาราธนา

นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 นำนักเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับคณะสงฆ์ภาค 6 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดคำกล่าวอาราธนาและถวายทานในศาสนพิธี และรางวัลที่ 4 ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ของคณะสงฆ์ ภาค 6 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มี คุณครูปรานอม ปทุมวิง น.ส.วลัยลักษณ์ ร่องพืช น.ส.จิราภรณ์ จิตมณีธรรม และ นายกิตติพทักษ์ คำปัญจะ​

แชมป์เครื่องบินพลังยาง

นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 31 นำนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยางในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบินนาน และ สมรรถนะการบิน โดยมี นายธวัชภูมิ  ขำหุร่น เป็นครูผู้ฝึกสอน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดโดย สวทช.

นิทรรศการ

นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผอ.รร วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายทวี มะทะ ผอ.รร.บ้านสุพรรณ นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผอ.รร.บ้านดอนชัย สพป.แพร่ เขต1 นำคณะครู นักเรียนร่วมจัดแสดง นิทรรศการผลผลิตโรงเรียนประชารัฐ ณ บริเวณ ชั้น1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอร์เรส จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผอ.ดร.เรืองเด

ปลูกดอกดาวเรือง

นายสมภพ มุ้งทอง ผอ.รร.บ้านพันเชิง ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านพันเชิง อ.เมือง จ.แพร่

แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผอ.ร.ร.บ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1 และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคุ้ม ที่ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศ Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimm

วางหรีด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสุรชัย สุริยะไชย ผอ.รร.วัดศรีภูมิ ณ บ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี องเมืองแพร่ จ.แพร่

เปิดป้ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้าย "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" (โรงเรียนแม่เหล็ก) โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการแสดงของนักเรียนและนิทรรศการที่โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน