แข่งขันประกวดกล่าวคำอาราธนา

นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 นำนักเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับคณะสงฆ์ภาค 6 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดคำกล่าวอาราธนาและถวายทานในศาสนพิธี และรางวัลที่ 4 ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ของคณะสงฆ์ ภาค 6 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มี คุณครูปรานอม ปทุมวิง น.ส.วลัยลักษณ์ ร่องพืช น.ส.จิราภรณ์ จิตมณีธรรม และ นายกิตติพทักษ์ คำปัญจะ​ เป็นผู้ฝึกสอน

รูปภาพ: