บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ผานางคอย

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นายอาทิตย์ พัฒนาสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชม ค่ายเทศกาลบ้านวิทยาศาตร์น้อย ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับรากฐานของเด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย และครูปฐมวัยให้การต้อนรับ

รูปภาพ: