บ้านวิทยาศาสตร์น้อยพญาพล

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ หอประชุม รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสง่า หมอนเขื่อน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผอ.รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

รูปภาพ: