ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

บรรพชาสามเณรหมู่

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทำพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพสามเณรหมู่ จำนวน 116 รูป. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ 100 วัน สตมวาร ณ วัดแม่ยางโทน ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่

คณะทำงาน สพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1/ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผอ.รร.วัดกาญจนาราม และ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศน.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนปลายทาง ณ โรงแรมพาลาสโซ

งานวันกองทัพไทย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการ กลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ บริเวณกาดสามวัย อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตแพร่

วันครู ประจำปี 2560 อำเภอสอง

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีจัดงานวันครู ประจำปี 2560 โรงเรียนในอำเภอสอง ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันครู ประจำปี 2560

นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูประจำปี 2560  มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจำนวนมาก 

ประเมินครูฯ

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามครูโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ พร้อมทั้งมอบนโยบายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยมี นายสาคร ดวงใน เป็นผู้ประสานงาน และมี นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ขอพรปีใหม่ ผวจ.แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ขอพรปีใหม่จาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

แพร่ปัญญาฯ ขอพรปีใหม่

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ มอบกระเช้าปีใหม่และรับพรจาก นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต 1

ขอพรปีใหม่ 2560

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 มอบกระเช้าปีใหม่และรับพรจาก นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน