รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.พป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจาก สพฐ. และนำไปสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้นรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Online) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: