ฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

8 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายวิทูรย์ สินธุวงค์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและประเทศชาติ

รูปภาพ: