ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Online) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ITA คลินิก

รูปภาพ: