ประชุมพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา อบจ.แพร่

8 กรกฎาคม 2546 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัด อบจ.แพร่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: