เตรียมพร้อมการปลูกป่า

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจความเรียบร้อยและเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการตามโครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง” ณ วัดธรรมานุภาพ บ้านนาตอง ต.ช่อแฮ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดย Sky report

แท็บเล็ตครูผู้สอน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะเป็นวิทยากรตลอดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

บ้านนักเรียนถูกไฟไหม้

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ ด.ญ.สุวรรณา  เข็มเมือง นักเรียนชั้น ป.๓  ร.ร.ชุมชนบ้านร้องเข็ม นักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง ร่วมให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน  สาขา ร้องกวาง หมายเลข 020085890646 หรือ นายสมาน  โนรินทร์ ผอ.ร.ร.

ปล่อยพันธุ์ปลา

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

ดอนชุมพานักเรียนไปวัด

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) และคณะครู จัดกิกรรม วันพระพานักเรียน เข้าวัด (แรม ๘ ค่ำเดือน ๑๐)  รับศีล นั่งสมาธิ สร้างปัญญา ที่วัดแม่ยางตาล เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้แห่งคุณค่าอนันต์ และเข้าชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "บ้านตุงดอกข้าว ดอกไม้ล้านนา"

ดอนชุมปลูกป่า

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม คณะครู นักเรียน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ "ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี" ณ ป่าชุมชนบ้านดอนชุม

นิทรรศการพัฒนาศักยภาพ....

นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ สพป.แพร่ เขต 1 จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ,กาซ้อง-ปทุม,วัดเหมืองค่า ,รัฐราษฎร์บำรุง,บ้านนาแหลม และบ้านนาจักรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเหมือง  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed