อบรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด

นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติดและจราจร ณ วัดกาญจนาราม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

การประชุม อกศจ.แพร่ ด้านวิทยฐานะ ครั้งที่1/2559

นายเกษม วิศวไพศาล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานการประชุม อกศจ.แพร่ ครั้งที่ 1/2559 ด้านวิทยฐานะและสิทธิ์ประโยชน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มีคณะกรรมการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2559

การประชุม อกศจ.แพร่ ด้านวินัย ครั้งที่1/2559

นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์ ผอ.กศน.แพร่ เป็นประธานการประชุม อกศจ.แพร่ ครั้งที่ 1/2559 ด้านวินัย วันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มีคณะกรรมการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคัดเลือกเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวักแพร่เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเยาวชนเพื่อขอรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสักทอง1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1  เข้าร่วมประชุม

ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 16 ระหว่างวันที่ 18-19 มิย.

หยุดวงจรชีวิตยุงลาย

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครู พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เดินรณรงค์หยุดวงจรชีวิตยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

อบรมพัฒนาครูโรงเรียนวิถีพุทธ

นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ณ วัดกาญจนาราม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed